Documente atestare profesionala. Taxe si impozite pentru muzicanti!

Documente atestare profesionala. Taxe si impozite pentru muzicanti!

Potrivit prevederi legale reglementate prin O.G. 44/2008, persoanele fizice pot desfasura activitati economice in mod independent daca indeplinesc urmatoarele conditii cumulative

a) au împlinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea activitatii individual si independent (PFA) sau ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderilor familiale.

b) au un sediu profesional

c) nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

d) declara pe propia raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectia mediului si a protectiei muncii.

Documente care atestă pregătirea sau experienţa profesională

Pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt:
- diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ,
- certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia,
- certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului,
- declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale,
- atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ,
- orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Din cate am constatat in cazul muzicantilor si a lautarilor, este o problema faptul ca majoritatea nu pot dovedi cu documente pregatirea profesionala.

Potrivit uzantelor si pentru lautari, respectiv muzicanti se poate elibera declaratie de notorietate de catre primarul localitatii unde solicitantul are domiciliul,  prin acest document primarul atesta ca persoana pentru care s-a eliberat este cunoscuta ca avand abilitatile necesare pentru a profesa aceasta meserie. 

Persoanele fizice autorizate conform celor de mai sus pot opta pentru impozitare fie in sistem real fie pe baza de norma de venit.

Pentru impozitarea in sistem real se v-a conduce contabilitate in partida simpla, iar impozit se plateste pentru venitul net care este calculeaza ca diferenta intre total venituri realizate si total cheltuieli aferente acestor venituri, cota de inpozitare fiind de 16%.

Pentru persoanele fizice autorizate (PFA) care realizează venituri din activităţi independente şi desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul stabilit de direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, individual, fără angajaţi, venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de venit. Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către direcţia generală ale finanţelor publice judeţeană, în funcţie de specificul activităţii şi de zona în care vă desfăşuraţi activitatea.

Daca nu gasiti raspunsul la intrebarile dumneavoastra, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati. 
Cu stima

Cosmin Miclaus
Consultant fiscal
EcoFisc Consulting
Tel: 0721-369471 
Email: cosmin.miclaus@ecofisc.ro